เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ภดส.1.xlsx   6 ส.ค. 63 26
  View : 90
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :