เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: ภสด.1 ภสด.3 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย


ภสด.1 ภสด.3 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ภดส.3.xlsx   19 พ.ค. 64 304
ภดส.1.xlsx   19 พ.ค. 64 229
วันที่ : 19 พฤษภาคม 64 View : 527
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :