เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพว... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 119)

รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก

... วันที่ 24 พ.ค. 59 (ดูู 153)

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม... วันที่ 23 ต.ค. 58 (ดูู 209)

คณะกรรมการระดับอำเภอประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

คณะกรรมการระดับอำเภอประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เมื่อ 9 กันยายน 2558... วันที่ 10 ก.ย. 58 (ดูู 268)

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

จัดเก็บภาษีเคลื่นที่ประจำปี... วันที่ 17 มิ.ย. 58 (ดูู 241)

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายสิทธิพร วังผือ นายกเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและล... วันที่ 10 ม.ย. 58 (ดูู 210)

วันสตรีสากลอำเภอพนมไพร

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอพนมไพรเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร... วันที่ 22 มี.ค. 58 (ดูู 168)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพนมไพร เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 ณ ลา... วันที่ 19 มี.ค. 58 (ดูู 218)

การแข่งขันกีฬา อปท.พนมไพรสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.พนมไพรสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558... วันที่ 16 มี.ค. 58 (ดูู 216)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ... วันที่ 16 มี.ค. 58 (ดูู 156)

กิจกรรมวันปิยะมหาราช

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช... วันที่ 16 มี.ค. 58 (ดูู 179)