เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
โทรศัพท์ 043-668089
โทรสาร 043-668088
WWW.Phochai.co.th
facebook : เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
https://goo.gl/maps/yiCRBnPaNAQBHWry9

View : 45