เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพนมไพร เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 ณ ลา... วันที่ 19 มี.ค. 58 (ดูู 329)

การแข่งขันกีฬา อปท.พนมไพรสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.พนมไพรสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558... วันที่ 16 มี.ค. 58 (ดูู 323)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ... วันที่ 16 มี.ค. 58 (ดูู 249)

กิจกรรมวันปิยะมหาราช

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช... วันที่ 16 มี.ค. 58 (ดูู 273)