เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 19 ม.ย. 65 36
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18 ม.ย. 65 65
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18 ม.ย. 65 32
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 11 ม.ย. 65 40
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 11 ม.ย. 65 43
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 28 ต.ค. 64 89
รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2564 30 ส.ค. 64 352
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 29 ม.ย. 64 318
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 29 ม.ย. 63 456
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 29 ม.ย. 63 514
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 29 ม.ย. 63 483
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 29 ม.ย. 63 474
แผน ปปช 22 ม.ย. 63 475