เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 19 ม.ย. 65 126
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18 ม.ย. 65 146
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18 ม.ย. 65 113
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 11 ม.ย. 65 124
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 11 ม.ย. 65 114
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 28 ต.ค. 64 149
รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2564 30 ส.ค. 64 438
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 29 ม.ย. 64 373
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 29 ม.ย. 63 526
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 29 ม.ย. 63 570
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 29 ม.ย. 63 647
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 29 ม.ย. 63 531
แผน ปปช 22 ม.ย. 63 539