เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด



ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อ:: รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)


รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)


https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2020&departmentId=5331



 

วันที่ : 29 เมษายน 63 View : 572
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :