เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 65 View : 347
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :