เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: พระธาตุโนนหนองฮาง

พระธาตุโนนหนองฮาง(โบราณสถาน) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๑๒  มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงโบราณ ไม่ทราบอายุ จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ ทราบว่าเป็นพระธาตุคู่แฝดกับพระธาตุกู่อุบมง ซึ่งคนสมัยก่อนได้ขนสัมภาระสิ่งของ อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ผ่านตำบลโพธิ์ชัย เพื่อที่จะนำเอาไปสมทบในการก่อสร้างพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม และได้ทราบว่า พระธาตุพนมได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว จึงได้พากันก่อสร้างเจดีย์ขึ้นมา เป็นการบูชาองค์พระธาตุพนม  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างเจดีย็องค์ใหม่ขึ้นมาครอบองค์เก่า มีลักษณะคล้ายกับพระธาตุพนม  และในทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ของทุกปี ประชาชนชาวตำบลโพธิ์ชัย จะนำดอกไม้ ธูปเทียน เครื่อองสักการะบูชา มากราบไหว้ ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดมายาวนาน
วันที่ : 23 พฤษภาคม 61   View : 144