เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อสถานที่ท่องเที่ยว วันที่ ผู้ชม
อ่างเก็บน้ำหนองผือ

อ่างเก็บน้ำหนองผือ อ่างเก็บน้ำหนองผือ ตั้งอยู่ติดกับวัดบ้านหนองผือ หมู่ 10 ก่อสร้าง...

14 พ.ย. 60 62
วัดกลางอุดมเวทย์ อันศักดิ์สิทธิ์

ประวัติความเป็นมาวัดกลางอุดมเวทย์ วัดกลางอุดมเวทย์เป็นวัด ที่มีความ...

19 ธ.ค. 56 458