เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: พระธาตุกู่อุบมง

เป็นโบราณสถาน ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ชัย  มีลักษณะเป็นเจดีทรงเหลี่ยม ก่อด้วยอิฐทรายแดงไม่ทราบอายุ ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้าน ได้ความว่าเป็นพระธาตุคู่กับพระธาตุโนนหนองฮาง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโพธิ์ชัยทานตะวัน ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างเจดีองค์ใหม่ขึ้นมาครอบองค์เก่า เจดีย์ทั้งสองแห่ง เป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนทั้งตำบล
วันที่ : 23 พฤษภาคม 61   View : 113