เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: สูงวัยอย่างมีคุณค่า เสริมสร้างภูมิปัญญาสู่ชุมชน
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จัดกิจกรรม "สูงวัยอย่างมีคุณค่า เสริมสร้างภูมิปัญญาสู่ชุมชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ของผู้สูงอายุ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง พร้อมได้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งชาติ
วันที่ : 22 พฤษภาคม 61   View : 89