เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: ธรรมนูญสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย
ภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพ ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ทำพิธีประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย เพื่อเป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมสุขภาพให้กับคนในท้องถิ่น
วันที่ : 21 พฤษภาคม 61   View : 95