เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรมประเพณีแข่งเรือพาย ประจำปี ๒๕๖๐
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จัดงานประเพณีแข่งขันเรือพายหาปลา ประเภท ๕-๗ ฝีพาย  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ชุมชนมายาวนาน
วันที่ : 21 พฤษภาคม 61   View : 75