เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: รณรงค์เอดส์
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2660  เพื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากโรคดังกล่าว พร้อมร่วมกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ที่ยังมีการแพร่ระบาดในสังคมไทย
วันที่ : 27 ธันวาคม 60   View : 206