เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: นายสิทธิพงษ์ วังผือ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมวางพวงมาลาถวายสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร
นายสิทธิพงษ์ วังผือ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมวางพวงมาลาถวายสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร
วันที่ : 23 ตุลาคม 60   View : 242