เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: วันสตรีสากลอำเภอพนมไพร
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอพนมไพรเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
วันที่ : 22 มีนาคม 58   View : 314