เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: สินค้า OTOP ของตำบลโพธิ์ชัย

ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย จากกลุ่มแม่บ้านบ้านโพธิ์ชัยทานตะวัน หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งมีความปราณีต และสวยงาม เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยมีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของตำบลโพธิ์ชัย
วันที่ : 22 พฤษภาคม 61   View : 100