เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือประชาชน กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ 18 พ.ค. 65 104
คู่มือประชาชน งานทะเบียนราษฎร์ 24 มี.ค. 65 156
คู่มือประชาชน การขออนุญาตการโฆษณา 11 พ.ย. 64 202
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 29 มิ.ย. 64 351
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 29 ม.ย. 64 435
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 19 ม.ย. 64 387
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ 1 ม.ย. 64 468
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 29 ม.ย. 63 416
การลดขั้นตอนในการให้บริการ 29 ม.ย. 63 545
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 29 ม.ย. 63 408
สถิติการให้บริการ 29 ม.ย. 63 570
ความพึงพอใจการให้บริการ 29 ม.ย. 63 624
บริการประชาชน E-Service 29 ม.ย. 63 580