เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภา ปี 2565 6 พ.ค. 65 117
นัดประชุมสภา ปี 2565 18 มี.ค. 65 150
ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2565 18 มี.ค. 65 152
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2565 18 มี.ค. 65 147
นัดประชุมสภา ปี 2564 28 ก.พ. 65 179
ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 206
รายงานการประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 198
​ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 208
ประกาศแต่งตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 187
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 194
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 176
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ครั้งแรก 11 ม.ค. 65 191
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 187
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 29 ม.ย. 63 583
ประกาศเรียกประชุมสภา 29 ม.ย. 63 499
นัดประชุมสภา 29 ม.ย. 63 557
รายงานการประชุมสภา 29 ม.ย. 63 511
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 29 ม.ย. 63 536