เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภา ปี 2566 7 ม.ย. 66 102
นัดประชุมสภา ปี 2566 7 ม.ย. 66 85
ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2566 7 ม.ย. 66 90
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2566 7 ม.ย. 66 91
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 31 มี.ค. 66 102
รายงานการประชุมสภา ปี 2565 6 พ.ค. 65 375
นัดประชุมสภา ปี 2565 18 มี.ค. 65 393
ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2565 18 มี.ค. 65 605
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2565 18 มี.ค. 65 552
นัดประชุมสภา ปี 2564 28 ก.พ. 65 425
ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 413
รายงานการประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 386
​ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 396
ประกาศแต่งตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 377
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 392
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 371
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ครั้งแรก 11 ม.ค. 65 387
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 390
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 29 ม.ย. 63 835
ประกาศเรียกประชุมสภา 29 ม.ย. 63 716
นัดประชุมสภา 29 ม.ย. 63 771
รายงานการประชุมสภา 29 ม.ย. 63 721
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 29 ม.ย. 63 729