เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 29 ม.ย. 63 340
ประกาศเรียกประชุมสภา 29 ม.ย. 63 270
นัดประชุมสภา 29 ม.ย. 63 317
รายงานการประชุมสภา 29 ม.ย. 63 275
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 29 ม.ย. 63 293