เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 29 ม.ย. 63 106
ประกาศเรียกประชุมสภา 29 ม.ย. 63 77
นัดประชุมสภา 29 ม.ย. 63 73
รายงานการประชุมสภา 29 ม.ย. 63 79
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 29 ม.ย. 63 80