เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 20

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภา ปี 2565 6 พ.ค. 65 24
นัดประชุมสภา ปี 2565 18 มี.ค. 65 64
ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2565 18 มี.ค. 65 52
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2565 18 มี.ค. 65 63
นัดประชุมสภา ปี 2564 28 ก.พ. 65 87
ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 148
รายงานการประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 132
​ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 147
ประกาศแต่งตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 131
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 130
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 124
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ครั้งแรก 11 ม.ค. 65 130
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 129
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 29 ม.ย. 63 514
ประกาศเรียกประชุมสภา 29 ม.ย. 63 434
นัดประชุมสภา 29 ม.ย. 63 488
รายงานการประชุมสภา 29 ม.ย. 63 446
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 29 ม.ย. 63 471