เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ล้างตลาดสดเทศบาล


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดสดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 


  View : 112
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :