เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: คำแถลงการงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564


คำแถลงการงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
บันทึกข้อความ+ประกาศ+หนังสือ   29 ต.ค. 63 5
  View : 26
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :