เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาถบบิตร ในวัน 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าอัมพวัน เขตเทศบาลตำบลพนมไพร พร้อมนี้ได้จัดให้มีบริการรับส่งประชาชนที่จะไปร่วมในพิธีวางดอกไม้ และอำนวยความสะดวกในขั้นต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในพิธีดังกล่าว
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 60   View : 191