เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
~~เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายสิทธิพงษ์ วังผือ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณา ร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย เพื่อเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขภายใต้กรอบธรรมนูญตำบลที่มีผลบังคับใช้ร่วมกัน ทั้งนี้ที่ประชุมผ่านร่างดังกล่าว และคณะทำงานจะได้ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในโอกาสต่อไป
 
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 60   View : 201