เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม ๙ ตามรอยพ่อสานต่อทำความดี
กิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา ๙ ตามรอยพ่อ สานต่อทำความดี" โดย คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะบนทางสาธารณะ ปัดกวาดถนน ที่ประชาชนสัญจร ไป-มา ให้สะอาดสวยงาม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสร้างความดีต่อชุมชน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 60   View : 162