เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558
วันที่ : 23 ตุลาคม 58   View : 376