เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายสิทธิพร วังผือ นายกเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 โดยมีนายครรชิต ดีหนองยาง นายอำเภอพนมไพรเป็นประธานเปิดงาน และมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวพนมไพรร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อต
วันที่ : 10 เมษายน 58   View : 359