เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพนมไพร เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 ณ ลานพระบรมรูป ร.5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 19 มีนาคม 58   View : 376