เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อEservice วันที่ ผู้ชม
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการหน่วยงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการหน่วยงาน ​ กำลังโหลด… ...

1 ม.ย. 64 57
ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ ...

1 ม.ย. 64 54
ยื่นประกันสังคมออนไลน์

ยื่นประกันสังคมออนไลน์ ​ ...

1 ม.ย. 64 57
ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ...

1 ม.ย. 64 51
ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล (กรมบัญชีกลาง)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล (กรมบัญชีกลาง) ​ ...

1 ม.ย. 64 55
ระบบตรวจสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระบบตรวจสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ​ ​ ...

1 ม.ย. 64 52