เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อITA วันที่ ผู้ชม
ITA เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 2563

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?Year=2020&DepartmentId=5331&521C9003=3A277F06105671C5A12F2B4035B3BB8B ...

1 ต.ค. 64 5
ITA เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 2564

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2021&departmentId=5331 ...

1 ต.ค. 64 5