เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อITA วันที่ ผู้ชม
ITA เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปี 2566

...

21 มี.ค. 66 6
ITA ประจำปี 2566

หัวข้อประเมิน ลิงค์ ข้อมูลพื้นฐาน &...

13 มี.ค. 66 5
ITA ประจำปี 2565

ITA ประจำปี 2565 ลำดับที่ ตัวชี้วัด เรื่อง/ประเด็นการประเมิน ลิงค์ URL ด้...

25 ม.ค. 65 157
ITA เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 2563

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?Year=2020&DepartmentId=5331&521C9003=3A277F06105671C5A12F2B4035B3BB8B ...

1 ต.ค. 64 170
ITA เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 2564

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2021&departmentId=5331 ...

1 ต.ค. 64 170